Opći uvjeti zajednice PopBuzz

Ne pazite da pročitate sve odredbe i uvjete za PopBuzz zajednicu prije nego što pošaljete bilo koji članak.ZAJEDNICA POPBUZZUVJETI I UVJETI

gus fring far cry 6
 1. Sljedeći uvjeti (& ldquo; Ts & Cs & rdquo;) primjenjuju se na sve prijave objave / dijelove (uključujući članke, vijesti i kvizove bez ograničenja) (& ldquo; Prilozi (i) i rdquo;) koji su predani na razmatranje i objavljeni na www.pop -buzz.com (web lokacija & ldquo; & rdquo;)
 2. Stranicu vodi Pop Buzz Limited (tvrtka br. 9619068) s Trga 30 Leicestera u Londonu, WC2H 7LA (& ldquo; Company & rdquo;)
 3. Svatko tko podnese bilo kakav doprinos na web mjesto (& ldquo; sudionik & rdquo;) smatrat će se da je pročitao, razumio i prihvatio Uvjete Ts & C-a i da će ih obvezati.
 4. Da bi dao doprinos web mjestu, sudionik ga mora poslati na zajednicu@popbuzz.com. Učesnici moraju dostaviti svoj doprinos u dokumentu s riječima zajedno s vezama na sve gifs, Instagram postove ili druge ugrade koji jasno potpisuju gdje pripadaju u članku.
 5. Tvrtka koristi alat treće strane pod nazivom PlayBuzz za kvizove. Ako Pretplatnik želi stvoriti kviz za web mjesto, sudionik mora stvoriti račun u PlayBuzu, kreirajte kviz i pošaljite vezu kompaniji PopBuzz u svom e-mailu.
 6. Uzimajući u obzir uzajamnu korist polaznika i kompanije, podnošenjem doprinosa (a) na zajednicu@popbuzz.com, sudionik: (i) jamči da je polaznik slobodan predati doprinose i isključivo odobriti i dodijeliti Društvu sva prava u Doprinosima besplatno, založno pravo ili drugo opterećenje, a sudionik jamči i obvezuje se da sudionik nije otuđen i da neće opterećivati ​​ili raspolagati bilo kojim pravom iz Doprinosa. ); (ii) jamči i obvezuje se da su doprinosi izvorni i da neće narušavati autorska prava bilo koje treće strane ili bilo koja druga prava bilo koje prirode; (iii) jamči i obvezuje se da doprinosi (i) neće biti klevetnički ili prekršiti bilo kakvu dužnost povjerenja i da neće sadržavati ništa nepristojno, bogohulno ili rasno zapaljivo; (iv) jamči da polaznik kontrolira sva autorska prava i sva ostala prava bilo koje prirode u i na takav doprinos, bez naknade, založnog prava ili drugog tereta; (v) potvrditi neopozivu i bezuvjetnu potporu s punim jamstvom naslova od strane Ulaznika Društvu za cijelu, trajnu, licencnu licencu u autorskim pravima i svim ostalim pravima bilo koje prirode u i na doprinos (i); (vi) daje Društvu sve potrebne suglasnosti koje mogu biti potrebne za iskorištavanje Doprinova ili bilo kojeg njegovog dijela i odriče se bilo kakvih moralnih prava i sličnih prava koje Ugovaratelj ima u odnosu na Doprinos (a) tako da Društvo (i bilo koji od njegovih pridruženih članova) ima pravo na korištenje doprinosa (i) u bilo kojim i svim medijima bez naknade za Društvo i takva upotreba ne ugrožava prava bilo koje treće strane; (vii) priznaje i suglasan je da Društvo ima pravo koristiti Doprinos (i) ili bilo koji njegov dio na način koji će prema vlastitom nahođenju smatrati prikladnim uključujući pravo na promjene, izmjene, zamjene, dopune, brisanja i preuređenja; i (viii) neće učiniti ništa što bi utjecalo na dodjelu prava iz Doprinova (a) ovim Ugovorima.
 7. Sudionici moraju biti stanovnici Velike Britanije i stariji od 16 godina. Mlađi od 16 godina ne ispunjavaju uvjete za podnošenje doprinosa.
 8. Sudionici mogu podnijeti neograničen broj doprinosa.
 9. Da bi podnio (e) Doprinos (e), Podnositelj mora ući kao fizička osoba koristeći svoje zakonsko ime
 10. Tvrtka može zatražiti od sudionika da dostave dokaz o ispunjavanju uvjeta za podnošenje doprinosa, a društvo zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, odlučiti je li kriterij prihvatljivosti ispunjen ili ne.
 11. Društvo zadržava pravo, po svom apsolutnom nahođenju, zatražiti određene dokaze povezane s prijavom na Natječaj, uključujući dokaz o identitetu, dobi i adresi.
 12. Učesniku se ne plaća naknada za njihov doprinos, neovisno o tome jesu li doprinosi objavljeni na web mjestu ili ne
 13. Ugovaratelj se slaže da će povjerljive informacije koje ugovaratelj ili razumno treba znati znati povjerljive i odnose se na Društvo.
 14. Ugovaratelj pristaje sudjelovati, na zahtjev tvrtke i rsquo; u promidžbi (uključujući intervjue), a sudionik se slaže da će Kompanija posjedovati sva prava intelektualnog vlasništva u, i može koristiti u apsolutnom nahođenju Kompanije, takvom oglašavanju / intervjuima. Tvrtka može, ali neće imati obvezu da se u bilo kojem publicitetu, marketingu i materijalima odnosi na udrugu sudionika.
 15. Polaznik se slaže da neće objavljivati ​​sudjelovanje sudionika u doprinosu ili činjenici da je sudionik objavljen (uključujući davanje intervjua), osim uz prethodnu pisanu suglasnost tvrtke & rsquo;
 16. Tvrtka može objaviti imena sudionika i na njihov zahtjev dati ih trećim stranama.
 17. 17. Društvo zadržava pravo (bez prihvaćanja bilo kakve odgovornosti ili davanja bilo kakve naknade) diskvalificirati bilo kojeg sudionika i / ili doprinos ako:

(i) sudionik i / ili doprinos krši odredbe o osiguranju i / ili bilo koje od obveza, zastupanja i / ili jamstava sudionika u skladu s ovim odredbama Ts & C;

(ii) Ponašanje podnositelja zahtjeva nije primjereno ili protivno duhu ili namjeri Ts & C-ova;

(iii) je sudionik počinio ili poduzeo bilo kakvu prijevaru, nepoštenje, prijevaru, nesavjesno postupanje ili slične radnje, uključujući pružanje lažnih ili netočnih podataka;

(iv) Postupci ili propusti sudionika mogu imati štetan utjecaj na Web mjesto ili Društvo;

(v) To je u najboljem interesu tvrtke i rsquo;

18. Prilozi koji su nepotpuni, neraskidivi, oštećeni ili na neki drugi način nisu u skladu s uputama za ulazak neće biti prihvaćeni.

19. Tvrtka ima pravo, prema vlastitom nahođenju, otkazati, odgoditi i / ili ponovno pokrenuti PopBuzz zajednicu s trenutnim učinkom, bez ikakve odgovornosti prema bilo kojem sudioniku.

biswa kalyan rath supruga

20. Tvrtka može otkazati PopBuzz zajednicu i / ili stranicu ako tvrtka vjeruje da za to ima valjan razlog.21. Tvrtka isključuje svu odgovornost za bilo kakve troškove, izdatke, gubitke, štetu, obveze, ozljede ili razočaranja, uključujući gubitak dobiti, poslovanje, ugovore, prihode ili očekivanu štednju i bilo koju posebnu, izravnu, neizravnu ili posljedičnu pretrpljenu od strane bilo kojeg ulagača. nastaju u vezi s doprinosima.

22. Ugovaratelj se slaže da će nadoknaditi Društvo, Stranicu i zaposlenike svim troškovima, gubicima, štetama, troškovima i obvezama (uključujući gubitak reputacije i dobre volje i naknade profesionalnih savjetnika) koje pretrpi Društvo uslijed kršenja Uprave njegove obveze prema Ts & Cs ili na bilo koji način u vezi s neuspjehom sudionika da slijedi razumne upute tvrtke u vezi s podnositeljem doprinosa.

23. Učesnici su suglasni da neće djelovati ili ne dozvoljavaju bilo šta učiniti što bi moglo dovesti do nepoštenosti Društva ili bilo kojeg njegovog pridruženoga društva ili utjecati na ugled stranice ili tvrtke.

24. C&S se upravljaju i tumače u skladu sa zakonima Engleske i Walesa, a tvrtke i sudionik podvrgavaju se isključivoj nadležnosti sudova Engleske.

25. C&S predstavljaju cjelokupni ugovor između sudionika i tvrtke koji se odnosi na podnošenje i / ili objavu Doprinova i zamjenjuju bilo koja prethodna predstavljanja, dogovore, pregovore ili dogovore (bilo usmeno ili pismeno). Izmjene i dopune Ts & C-a nisu na snazi ​​ako ih pismeno ne odobri ovlašteni predstavnik tvrtke.

26. Osim ovdje posebno izuzetih, isključuju se svi uvjeti, jamstva i izjave izraženi ili implicirani zakonom.

27. Nevaljanost, nezakonitost ili neizvršljivost cijelog ili bilo kojeg dijela Ts & C-a ne utječe ili ne utječe na nastavak na snazi ​​za ostatak Ts & C-a.

28. Neuspjeh ili odgađanje korištenja prava ili pravnog lijeka predviđenog ovim zakonom ili zakonom ne predstavlja odricanje prava ili pravnog lijeka ili odricanje od drugih prava ili pravnih sredstava.

29. Ovaj Ugovor ne stvara nikakvo pravo ili korist koju provodi bilo koja osoba koja nije njegova stranka (u smislu Zakona o ugovorima (prava trećih strana) iz 1999.).